Ivar Slengesol

Ivar Slengesol er utlånsdirektør for industri og miljøteknologi i Eksportkreditt Norge AS. Han har tidligere erfaring fra Eksportfinans, oppstartsselskaper innen fornybar energi, Shell og Verdensbanken.

Slengesol har en MBA fra IMD International i Sveits og en mastergrad i internasjonal politikk og økonomi fra Johns Hopkins University-SAIS i USA.

Powered by Netovo AS