Jorunn Gislefoss

Jorunn Gislefoss er fabrikksjef for REC Solar Norway i Kristiansand. Gislefoss har tidligere vært fabrikkdirektør ved GE Healthcare Lindesnes, der hun jobbet i 22 år.

Gislefoss har bred styreerfaring. Hun er styreleder i Eyde Cluster og er medlem av Norsk Industris Representantskap (sentralt). Tidligere har hun også sittet i nasjonale programstyret for VRI , Norsk forening for kvalitet og lederskap (NFKL), Universitetet i Agder og Næringslivets Hovedorganisasjon Agder (NHO). Jorunn Gislefoss har en Ph.D i fysikk fra NTNU.

 

Powered by Netovo AS