Eva Camerer

Eva har en mastergrad i statsvitenskap og har jobbet med innovasjonspoltikk og internasjonalisering av norsk næringsliv i en årrekke.

Eva hadde bakgrunn fra NUPI, Utenriksdepartementet og Riksantikvaren før hun startet i Innovasjon Norge i 2008. Fra 2010 til 2012 var Eva utlånt til Europakommisjonen i Brussel som nasjonal ekspert på innovasjonspolitikk.

Powered by WebSite AS