Hjem

Hjem

EKSPORTKONFERANSEN 2020

Vi beklager å måtte meddele at Eksportkonferansen 2020 er avlyst.

Eksportkreditt
GIEK
Innovasjon Norge

Foto: BlueEye Robotics, Umoe Mandal og Vision of the Fjords

Eksportkonferansen 2020 avlyses

Vi beklager å måtte meddele at Eksportkonferansen 2020 er avlyst.

Helsemyndighetene forbyr nå arrangementer med 500 deltagere eller flere for å unngå spredning av koronaviruset. På bakgrunn av dette avlyses Eksportkonferansen 2020.

Eksportprisen 2020 vil bli delt ut i år, men vi må få komme tilbake til hvordan utdelingen skal skje.

Vi vet mange hadde gledet seg til konferansen og beklager på det sterkeste. Vi håper å se deg på neste Eksportkonferanse.

Konferanseavgiften blir refundert til deltakerne så raskt det lar seg gjøre.

Hvem fortjener å bli årets eksportbedrift?

På Eksportkonferansen 2020 skal vi kåre årets Eksportbedrift. Prisen deles ut til en nyskapende bedrift med høy eksportandel, verdiskapning i Norge og suksess over tid.