Om konferansen

Hvordan kan Norge bli en supermakt på grønn teknologi?

Eksportkonferansen 2020 handler om mulighetene som ligger i grønn omstilling og hvordan Norge kan bygge fremtidens store eksportnæringer. Hvilke muligheter gir nye grønne teknologier, forretningsmodeller og bransjer? Hva er våre sterkeste fortrinn og hva må til for at vi tar disse i bruk?

Eksportkonferansen 2020 blir arrangert 26. mars kl.12.00-16.00 på Radisson Blu Scandianavia på Holbergs plass.

Vi er godt i gang med programmet for Eksportkonferansen 2020 og gleder oss over å presentere følgende profiler så langt til å belyse tematikken Norge som grønn supermakt.

Enten du allerede lever av eksport eller vurderer å gå internasjonalt – på Eksportkonferansen møter du de som kan utfordre eget tankesett, som du kan lære eller bli inspirert av. Fra scenekanten hører du toppledere og erfarne eksportører som kan bidra med makro- og mikroperspektivet, suksesshistorier og feiltrinn.

Om konferansen

Eksportkonferansen er et årlig arrangement for norsk, eksportrettet næringsliv. Arrangementet belyser hvert år dagsaktuelle tema og problemstillinger for norske eksportbedrifter, med hensikt å inspirere enda flere virksomheter til å satse på eksport og internasjonalisering.
Konferansen arrangeres av Eksportkreditt Norge, GIEK og Innovasjon Norge som alle er statlige virksomheter som på ulikt vis skal fremme norske bedrifters konkurransekraft i det internasjonale markedet.
Eksportkreditt Norge
Eksportkreditt Norge tilbyr konkurransedyktig eksportfinansiering for norsk næringsliv. Vi hjelper norske eksportører med å lykkes ute i verden, og bidrar samtidig til å sikre arbeidsplasser i Norge. Eksportkreditt Norge ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandling, tilsagn om lån, utbetaling samt oppfølging av lån.
GIEK (Garantiinstituttet for eksportkreditt)
GIEK stiller langsiktige garantier som stimulerer norsk næringsliv til økt internasjonal handel og eksport. Vi garanterer på vegne av staten for lån, investeringer eller produktleveranser på kommersielle vilkår. Garantiene gis på vegne av staten til norske bedrifter, deres internasjonale kjøpere og banker.
Innovasjon Norge 
Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål i internasjonale markeder. Innovasjon Norge har kontorer over hele Norge og i rundt 30 land.