Program

Program

EKSPORTKONFERANSEN 2020

Eksportkonferansen er en halvdagskonferanse som arrangeres 26. mars 2020 fra kl.12.00-16.00 på Radisson Blu Scandinavia, Holbergs plass i Oslo og som har dette spennende programmet å by på!

PROGRAM

12.00-12.10

Velkommen ved konfransier Arne Hjeltnes

12.10-12.55

Globale omveltninger – hvilke muligheter gir det for Norge?

Handelskrig, konflikter og politisk uro preger det globale bildet ved inngangen til 2020-tallet. Samtidig er utviklingen positiv på mange områder: fattigdom er sterkt redusert, og finanskrisen i 2008-09 begynner å bli et fjernt minne. En svensk tenåring har bidratt til å sette klimakrisen øverst på den politiske agendaen, og investorer og långivere flytter pengene til bærekraftige selskaper og prosjekter.

Ulf Sverdrup – Direktør, NUPI

Martin Skancke – Siviløkonom og leder, Regjeringens ekspertutvalg for klimarisiko

Liv A. Hovem – Konserndirektør, DNV GL og CEO, DNV GL Oil & Gas

12.55-13.15

Pause

13.15-14.30

Hvordan skape lønnsom vekst gjennom å løse klimautfordringene?

Klimautfordringene gir kommersielle muligheter. Etterspørsel etter teknologi og løsninger som kutter klimautslipp vil fortsette å øke. Norske bedrifter er godt posisjonert innen flere segmenter. For eksempel er grønn omsetning innen maritim næring—som batteriferjer og utstyrsleveranser—tredoblet de siste fem årene.

Muligheter i nye teknologier og forretningsmodeller

Maren Hjort Bauer – CEO og Co-founder, Katapult Ocean

Geir Engdahl – CTO og co-founder, Cognite

Erik Fossum Færevaag – Founder and President, Disruptive Technologies

Morten Bjerkholt – CEO, Eelume

Tom Erik Lia – CCO og Co-founder, Pexip

Klimateknologi styrker konkurranseevnen

Alexandra Koefoed – CEO, Fred. Olsen Windcarrier

Dr. Per Sandberg – Seniorrådgiver forretningsutvikling, Northern Lights Equinor

Ingvild Sæther – CEO, Teekay Offshore

Svein Tore Holsether – President and Chief Executive Officer, Yara

Paneldebatt: Hvordan kan Norge bli en supermakt på grønn teknologi?

Bjørn Haugland – CEO, Skift

Hege Økland – CEO, Maritime Cleantech

Geir Engdahl – CTO og co-founder, Cognite

Svein Tore Holsether – President and Chief Executive Officer, Yara

14.30-14.50

Pause

14.5-15.55

Finansiering som viktig driver for grønn omstilling

Investorer og långivere—både private og offentlige—har makt til å påvirke selskaper til å endre seg i en mer bærekraftig retning. Gjennom det siste året har klima fått langt større oppmerksomhet i finansmiljøene, globalt og i Norge. Tilbydere av finansiering er opptatt av de kommersielle mulighetene i klimaomstilling—men også av klimarisiko.

Bærekraftige finansieringer

Trond Riiber Knudsen – CEO, TRK Group

Karin Greve-Isdahl – Executive Vice President, Communications and Investor Relations, Storebrand

Benedicte Schilbred Fasmer – Styremedlem, Norges Bank og tidligere konserndirektør bedriftsmarked, DNB

Panel: hvordan er finansiering en driver for grønn omstilling?

15.55-16.15

Prisutdeling: Eksportprisen

Prisen overrekkes av næringsminister Iselin Nybø.